Kamppinen, M. (1999). Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito. Tieteessä Tapahtuu, 17(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58392