Honko, L. (1998). Vapauttakaamme Elias Lönnrot. Tieteessä Tapahtuu, 16(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58503