Kukkonen, T. (1998). 800 vuotta Ibn Rushdin kuolemasta – 800 vuotta Averroës´ta. Tieteessä Tapahtuu, 16(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58588