Hakulinen, A. (1997). Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus. Tieteessä Tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58685