Penttonen, J. (2017). Mitä tekniikan tutkimus voisi oppia Karl Popperin tieteenfilosofiasta?. Tieteessä Tapahtuu, 35(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/63453