Löppönen, P., & Vuorio, E. (2013). Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7704