Savolainen, K. (2013). Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7705