Karvonen, E. (2013). Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7706