Virrankoski, P. (2013). Nuorisoseura – identiteetin rakentajasta harrastekerhoksi. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7720