Salminen, T. (2008). Suomalais-ugrilaisuuden aate ja tiede: Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008. Tieteessä Tapahtuu, 26(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/780