Päivänen, J. (2013). Yliopistolliset istuimet rahista oppituoliin. Tieteessä tapahtuu, 31(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8264