Lampinen, A. (2019). Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen. Tieteessä Tapahtuu, 37(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/85183