Kortti, J. (2020). Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä. Tieteessä tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95563