Määttänen, P. (2020). Tiedettä tietoisuudesta?. Tieteessä tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95580