Mäki, U. (2020). Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. Tieteessä tapahtuu, 38(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/99588