RYYNÄNEN, A. Kansalaisen ja julkisen hallinnon välisen vastuunjaon uudelleenajattelu. Tieteessä tapahtuu, v. 24, n. 7, 1 heinä 2006.