JANHUNEN, J. Afrikkalaiset juuremme. Tieteessä tapahtuu, v. 22, n. 4, 1 tammi 2004.