GOTHÓNI, R. ”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena. Tieteessä tapahtuu, v. 20, n. 2, 1 helmi 2002.