RIUKULEHTO, S.; PÖNTINEN, K. Lukiko Hitler Maija Mehiläistä? – Politiikka luuraa lastenkirjoissa. Tieteessä tapahtuu, v. 19, n. 7, 1 loka 2001.