FRÖSÉN, J. Obodianoksen testamentin tarina. Tieteessä tapahtuu, v. 18, n. 1, 1 tammi 2000.