ENQVIST, K. Steven Weinberg: Terveen järjen ja valistuksen terävä saarnamies. Tieteessä tapahtuu, v. 18, n. 6, 1 syys 2000.