SUVANTO, P. Eurooppalaisen liberalismin puolustus. Tieteessä tapahtuu, v. 17, n. 5, 1 touko 1999.