PIHLSTRÖM, S. Luovan ihmisen puolustajia?. Tieteessä tapahtuu, v. 23, n. 7, 1 loka 2005.