HAKULINEN, A. Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus. Tieteessä tapahtuu, v. 15, n. 1, 1 tammi 1997.