WALLGREN, T. Vetenskap och etik efter framstegets kris. Tieteessä tapahtuu, v. 15, n. 5, 1 touko 1997.