PIETARINEN, J. Edvard Westermarck B moraalifilosofian dinosauri. Tieteessä tapahtuu, v. 15, n. 7, 1 loka 1997.