VANHANEN, T. Eriarvoisuuden biologisesta perustasta. Tieteessä tapahtuu, v. 19, n. 8, 1 marras 2001.