LAGERSPETZ, M. Hyvinvointiyhteiskunnan kurinpalautus. Tieteessä tapahtuu, v. 35, n. 6, 16 marras 2017.