LEPPÄLAHTI, M. Naisia tieteen huipulta. Tieteessä tapahtuu, v. 37, n. 6, 14 marras 2019.