HEIKKINEN, V. Virus leviää lajista toiseen. Tieteessä tapahtuu, v. 38, n. 3, 11 kesä 2020.