LEPPÄLAHTI, M. Perimmäisten viisauksien etsijöitä. Tieteessä tapahtuu, v. 38, n. 3, 11 kesä 2020.