Rydman, Jan. 2000. Lyhyesti. Tieteessä Tapahtuu 18 (8). https://journal.fi/tt/article/view/58292.