Löppönen, Paavo, ja Eero Vuorio. 2013. ”Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään”. Tieteessä tapahtuu 31 (1). https://journal.fi/tt/article/view/7704.