Mäki, Uskali. 2020. ”Pöytä on katettu tieteenfilosofialle”. Tieteessä tapahtuu 38 (5). https://journal.fi/tt/article/view/99588.