Hyvönen, E. (2021) ”Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG profiloi Helsingin yliopiston humanistisia aloja”, Tieteessä tapahtuu, 39(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/102658 (Viitattu: 14huhtikuuta2021).