Hyrkäs, E.-R. (2021) ”Sitkeiden koronaoireiden selityksiä voi ymmärtää psykosomatiikan historian kautta”, Tieteessä tapahtuu, 39(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/107634 (Viitattu: 3elokuuta2021).