Leppälahti, M. (2021) ”Murha säilyy muistissa”, Tieteessä tapahtuu, 39(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/107648 (Viitattu: 19kesäkuuta2021).