Luhtala, A. (2021) ”Kansankieltä etsimässä”, Tieteessä tapahtuu, 39(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/109250 (Viitattu: 18tammikuuta2022).