Saarti, J. (2021) ”Tieteen digitaalistuminen – virtuaalisesta reaaliseksi”, Tieteessä tapahtuu, 39(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/111224 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).