Reunanen, P. (2021) ”Hävitys ja hyvitys – vaihtokauppaa luonnonarvoilla”, Tieteessä tapahtuu, 39(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/111225 (Viitattu: 2joulukuuta2021).