Janhonen, K. (2022) ”Ruokataju – Mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?”, Tieteessä tapahtuu, 40(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/116145 (Viitattu: 22helmikuuta2024).