Koskiaho-Cronström, B. (2022) ”Yliopisto palvelijana vai totuuden etsijänä?”, Tieteessä tapahtuu, 40(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/116157 (Viitattu: 21helmikuuta2024).