Salmela-Aro, K. (2022) ”Nuorissa on tulevaisuus, mutta masennus ja uupumus kalvavat heitä useammin kuin koskaan”, Tieteessä tapahtuu, 40(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/119877 (Viitattu: 7elokuuta2022).