Lagström, H. (2022) ”Asuinympäristö vaikuttaa lapsen painon kehitykseen syntymästä kouluikään”, Tieteessä tapahtuu, 40(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/119880 (Viitattu: 9elokuuta2022).