Tirronen, J. (2022) ”Filantrooppinen sivistysyliopisto”, Tieteessä tapahtuu, 40(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/119886 (Viitattu: 18elokuuta2022).