Martikainen, S.-J. ja Oikarinen, T. (2023) ”Työn merkityksellisyys kumpuaa sen sosiaalisesta arvosta”, Tieteessä tapahtuu, 41(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/129068 (Viitattu: 21helmikuuta2024).