Laakso, P. (2023) ”45 vuoden seurantatutkimus osoittaa nuoruuden kunnon heijastuvan pitkälle aikuisuuteen”, Tieteessä tapahtuu, 41(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/140884 (Viitattu: 15kesäkuuta2024).