Lampinen, A. (2023) ”Kun kaikki murtuu”, Tieteessä tapahtuu, 41(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/140888 (Viitattu: 29helmikuuta2024).