Palomäki, J. (2023) ”Epäily on herätetty! Filosofinen epäily ja sen merkitys”, Tieteessä tapahtuu, 41(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/140890 (Viitattu: 6joulukuuta2023).