Huhtanen, J. (2023) ”Karl Popper ja tieteen rationaalisuus”, Tieteessä tapahtuu, 41(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/140891 (Viitattu: 20heinäkuuta2024).